Book Reviews

 عبدالبهاء فرزند ایران

بخش فراموش شدهء تاریخ روشنفکری ایران

به کوشش پروفسور فریدون وهمن

***

تاریخ غنیِ تجدد‌خواهی در ایران گرفتار تاریخ زدایی شده است

دکتر محمد توکلی طرقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو 

تاریخ معاصر  ما و مهمتر از آن، درکی که از تاریخ معاصر  از خودمان و گذشته و حالمان به‌دست داده‌ایم سرشار از بدفهمی‌ها، بدخوانیها، بی‌اعتدالی‌ها و ناروایی‌های ریز و درشت است، ناروایی‌هایی که از درون عدم تعادل ما سر بر می‌کشد و به «تجدد» ما و تاریخ تجدّد ما سمت و سو می‌دهد.

دکتر ماشاءالله آجودانی مولف کتاب مشروطهء ایرانی  

کتاب عبدالبهاء  فرزند ایران کوششی است در نمایاندن پیوند تاریخ دیانت بهائی با تاریخ  جاودانی ایران  و نقش بارز این آیین  در جنبش روشنفکری ایران در صد و هشتاد سال گذشته، به‌ویژه در صدر مشروطه؛ همان حقیقتی که گرفتار تاریخ‌زدایی شده و سال‌هاسست که حتی گفتگو از آن جُرم محسوب می‌شود. 

در طول سی سال رهبری جامعهء بهائی (۱۸۹۲ تا ۱۹۲۱م.) عبدالبهاء با نامه‌های بیشماری  که از تبعید ناخواستهء خود در  عثمانی به ایران می‌فرستادند هزاران تن از ایرانیان را با تعالیم پدر خود، بهاءالله آشنا ساخت و از بهائيان خواست که هم‌میهنان خویش را نیز با آن تعالیم آشنا سازند. بدین‌ ترتیب از دهه‌ ها پیش از جنبش مشروطه، با گسترش دیانت بهائی، هزاران تن از ایرانیان   در سراسر ایران، حتی در دهات دورافتاده با آن تعالیم آشنا سدند. آن آموزه‌ها در زمان حیات عبدالبهاء  به ماوراء مرزهای ایران، به آسیای مرکزی و قفقاز و سپس به اروپا و امریکا رسید. 

آنچه عبدالبهاء  گفت و نوشت بزرگداشت انسان و مقام او، تساوی حقوق زنان و مردان، لزوم تعلیم و تربیت به ویژه تحصیلات دختران، آزادی عقاید و وجدان، لزوم توافق دین با علم و عقل، تساوی نژادها، حکومت مردم بر مردم، عدم دخلبت دین در سیاست و حکومت، صلح عمومی و خلع سلاح و امثال آن بود.  

  عبدالبهاء  نُه ساله بود که همراه خانواده به دستور ناصرالدین شاه از ایران  به عثمانی تبعید شد و از آن پس هرگر نتوانست به ایران بازگردد، ولی به شهادت آثارشا در تمام عمر  با عشق به ایران زیستند، با سخنانی ستایش‌آمیز از ایران گفت و نوشت، تا پایان عمر  رسوم و عادات ایرانی را حفظ کر  و آرزویش سربلندی و آبادانی آن سرزمین بود.

کتاب عبدالبهاء  فرزند ایران در دوازده فصل به بررسی افکار و تعالیم و شرح زندگانی این شخصیّت برجستهء تاریخ ایران، به ویژه رهنمودهای او در دوران انقلاب مشروطیت ایران (۱۹۰۵ م.) می‌پردازد. کتابی است برای همهء علاقمندان به تاریخ و سرنوشت ایران که شاید بتوان در آن پاسخی به این پرسش یافت که چرا و چگونه مردم ایران که یک قرن پیش جنبش مشروطه را آفریدند امروزه به جمهوری اسلامی رسیده‌اند.

***

پروفسور فریدون وهمن استاد پیشین زبان‌ها و ادیان کهن ایران در دانشگاه کپنهاگ با بیش از چهل سال سابقهء تدریس و پژوهش است. وی کتاب‌های متعددی در بارهء زبانها و لهجه‌ها، فولکلور، ادیان و  مذاهب ایران دارد. 

 کتاب به زبان فارسی است. در دوازده فصل و ۶۷۲ صفحه  با جلد محکم. قیمت ۴۰ دلار  امریکا شامل پست رایگان در سراسر  جهان. 

برای سفارش کتاب به آدرس: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

و یا با تلفن 514 849-0753

با ما لطفاً تماس بگیرید.

A new book in Persian:

'Abdul-Baha the Son of Persia,

The Forgotten Chapter of the History of Enlightenment in Iran

A Memorial Volume on the Centenary of Passing of 'Abdul-Baha 2021. *illustrated

(To be published in the middle of September 2023). 514 849-0753

A 666 pages hardcover book.  in 12 chapters written by Baha'i scholars covers almost all aspects of the life and the teachings of our beloved Master. 

The book is also designed to introduce the Faith to the non-Baha'is as well, therefore we expect many Baha'is to give copies of it to those who are interested to know about the Faith. A large part of the book (about 200 pages) discusses the important role of the Baha'i teachings in awareness of Iranian society at the constitutional revolution of Iran in 1905. The equality of the rights of men and women as well as the importance of education of the girls, both hot issues in Iran today are emphasized.

With thousands of Iranians living in your area, this book is an excellent tool to demonstrate the pioneering role of 'Abdul-Baha's writings on the process of enlightenment of Iranian society. 

In spite of the high cost of producing books, we succeed -thanks to donations from some friends - to lower the price (Only 35 US dollars.) Books in this volume are sold about 60-70 dollars!). 

Fereydoun Vahman

Fellow, 2003, 2004, 2013, Yale MACMILLAN CENTER-Program in Iranian Studies

Fereydun Vahman is Professor Emeritus at Copenhagen University with more than forty years of teaching and research in Iranian religions and languages. He is the author of a number of books in Persian, English and Danish. His Persian books comprises of:  The Zoroastrian Religion; Folklores of Kirman; Diwan of Salmán of Sáweh, based on the Jewish-Persian manuscript at the Royal Library of Denmark; and recently An overview of 160 years of the Persecutions of the Baha’is of Iran.

 

S5 Box